Skip to content

Ruter Cisco i bridge dla VLANu

Jest następujący problem do rozwiązania. Mamy uzyskać VLAN (np. 199) na dwóch interfejsach rutera, przy założeniu, że jeden z interfejsów obsługuje tylko ten jeden wymagany VLAN a drugi interfejs jest jednocześnie trunkiem dla kilku innych VLANów. W celu rozwiązania problemu należy skonfigurować bridge pomiędzy interfejsem fizycznym a subinterfejsem we wskazanym VLANie.

Po pierwsze włączamy funkcjonalność IRB bridging (Integrated routing and bridging)

router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router(config)#bridge irb

 

Konfigurujemy subinterfejs dla VLAN 199 na fizycznym interfejsie z trunk pozostałych VLANów

router(config)#interface GigabitEthernet0/0.199
router(config-subif)# encapsulation dot1Q 199

i dodajemy go do bridge group 1

router(config-subif)# bridge-group 1

 

Konfigurujemy interfejs fizyczny jako interfejs w naszym VLAN 199 i dodajemy go do tej samej bridge group 1.

router(config)#interface GigabitEthernet0/2
router(config-if)# vlan-id dot1q 199
router(config-if-vlan-id)#exit
router(config-if)# bridge-group 1
router(config-if)# no shutdown

 

W celu umożliwienia rutingu (ruchu IP) do naszego VLANu, zakładamy logiczny interfejs dla bridge group 1 i nadajemy mu adresację IP. Dozwolony ruch możemy ograniczyć przez ACL.

router(config)#interface BVI1
router(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
router(config-if)# ip access-group MY_ACL in

 

Uruchamiamy usługę bridging i ustalamy jej protokół

router(config)#bridge 1 protocol ieee

Uruchamiamy bridging również dla protokołu IP.

router(config)#bridge 1 route ip
Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *