Skip to content

Zapis ruchu z interfejsu sieciowego: Cisco IOS vs Linux

640px-RJ45
This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RJ45.jpg

 

Często do rozwiązania problemu w sieci potrzebujemy zobaczyć ruch jaki przechodzi poprzez interfejs sieciowy urządzenia. Od Cisco IOS 12.4(20)T została udostępniona funkcjonalność Embedded Packet Capture umożliwiająca zapis ruchu do pliku w formacie .pcap przydatnym do dalszej analizy np. za pomocą Wireshark. Tak wygląda przykładowa konfiguracja

Po pierwsze definiujemy ACL do filtracji interesującego nas ruchu, w tym wypadku zapisujemy cały ruch IP:
R1#conf t
R1(config)#ip access-list ext PACKET_CAP_FILTER
R1(config-ext-nacl)#permit ip any any
R1(config-ext-nacl)#end
 
Następnie definiujemy bufor do zapisu przechwyconego ruchu i wiążemy go z uprzednio zdefiniowanym filtrem:
R1#monitor capture buffer PACKET_CAP size 512 max-size 512 circular 
R1#monitor capture buffer PACKET_CAP filter access-list PACKET_CAP_FILTER
W końcu definiujemy punk nasłuchu i wiążemy go z uprzednio zdefiniowanym buforem:
R1#monitor capture point ip cef CAP_POINT Gi 0/0.1 both
R1#monitor capture point associate CAP_POINT PACKET_CAP
Filter Association succeeded
Uruchamiamy proces zapisu ruchu:
R1#monitor capture point start CAP_POINT
 
Możemy podejrzeć czy coś się załapało do naszego bufora:
R1#show monitor capture buffer all parameters
Capture buffer PACKET_CAP (circular buffer)
Buffer Size : 524288 bytes, Max Element Size : 512 bytes, Packets : 645
Allow-nth-pak : 0, Duration : 0 (seconds), Max packets : 0, pps : 0
Associated Capture Points:
Name : CAP_POINT, Status : Active

Configuration:
monitor capture buffer PACKET_CAP size 512 max-size 512 circular 
monitor capture point associate CAP_POINT PACKET_CAP
monitor capture buffer PACKET_CAP filter access-list PACKET_CAP_FILTERR1#show monitor capture point all
Status Information for Capture Point CAP_POINT
IPv4 CEF
Switch Path: IPv4 CEF , Capture Buffer: PACKET_CAP          
Status : Active

Configuration:
monitor capture point ip cef CAP_POINT GigabitEthernet0/0.1 both

R1#show monitor capture buffer PACKET_CAP

13:21:56.487 CEDT Jul 21 2016 : IPv4 LES CEF : Gi0/1 Gi0/0.1

13:21:56.491 CEDT Jul 21 2016 : IPv4 LES CEF : Gi0/1 Gi0/0.1

13:21:56.491 CEDT Jul 21 2016 : IPv4 LES CEF : Gi0/0.1 None

13:21:56.491 CEDT Jul 21 2016 : IPv4 LES CEF : Gi0/0.1 None

13:21:56.491 CEDT Jul 21 2016 : IPv4 LES CEF : Gi0/1 Gi0/0.1

13:21:56.491 CEDT Jul 21 2016 : IPv4 LES CEF : Gi0/1 Gi0/0.1

13:21:56.491 CEDT Jul 21 2016 : IPv4 LES CEF : Gi0/0.1 None
Buffer is active. Current element has been overwritten, bailing out
 
Zatrzymujemy zapisywanie ruchu,
R1#monitor capture point stop CAP_POINT
 
i kopiujemy zapisany bufor do dalszej analizy.
R1#monitor capture buffer PACKET_CAP export scp://user:@192.168.0.111:/cap_buff.pcap
Writing cap_buff.pcap 
Password: 
! Sink: C0644 456745 cap_buff.pcap
!
 
Dla porządku usuwamy konfiguracje zapisu ruchu:
R1#no monitor capture point ip cef CAP_POINT Gi 0/0.1 both
R1#no monitor capture buffer PACKET_CAP
Capture Buffer deleted

R1#conf t
R1(config)#no ip access-list ext PACKET_CAP_FILTER
R1(config)end
R1#
 

A jak to wygląda na Linuxie przy użyciu np. tcpdump?

Znacznie prościej:

# tcpdump -i eth0 -w capture.pcap
# scp capture.pcap user@192.168.0.111:

 

 

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *