Skip to content

spirale ulama

Spirala Ulama w przestrzeni 601 na 601

Spirala licz pierwszych

Nowy kod do generowania spiral i nowe obrazy, znacznie większe spirale niż uprzednio. Poniżej obraz PNG spirali o rozmiarze 8001×8001: Zamiast spirali możemy generować trójkąt na zasadzie 12 34 5 […]

Spirala Ulama w przestrzeni 601 na 601

Spirale Ulama

Stanisław Ulam, przedstawiciel słynnej polskiej przedwojennej lwowskiej szkoły matematycznej, wybitny matematyk i naukowiec, w roku 1939 wyjechał do USA i pozostał tam na stałe. Był uczestnikiem Projektu Manhattan i współtwórcą pierwszej […]